Olika typer och modeller

Det finns många olika typer av elrullstolar. Elrullstolar för inomhusbruk och elrullstolar för utomhusbruk. Det finns även både inomhus- och utomhuselrullstolar som är anpassade för barn.


ElrullstolarElrullstolar gör livet enklare för rullstolsburna personer och äldre personer som har svårt att ta sig fram. Att kunna röra sig fritt, flexibelt och praktiskt är lika viktigt för alla människor. Detta ger dig ett oberoende och aktivt liv.

Beroende på hur ditt liv ser ut och vilka förutsättningar och behov du har så finns det olika sorters elrullstolar som skulle passa dig.

Inomhuselrullstolar

Elrullstolar som används för inomhusbruk är oftast mindre och mer lättstyrda än elrullstolar som används utomhus. De är anpassade för att lätt kunna ta sig fram i ett hem med många dörröppningar och snäva vinklar.

Det finns även en del inomhuselrullstolar som även kan användas utomhus, dessa kallas för inomhuselrullstolar med begränsad utomhusanvändning. De har med andra ord inte samma funktioner som en elrullstol som är avsedd för utomhusbruk. Och inte heller lika lång körsträcka.

Utomhuselrullstolar

Elrullstolar som används utomhus har ofta större hjul för att kunna ta sig fram lättare. De har även längre körsträcka, bättre fjädring, starkare motorer och hjul som har bättre grepp för alla olika underlag. Många utomhuselrullstolar kan även användas inomhus men kan då upplevas som mer klumpiga än de som enbart är anpassade för inomhusbruk.

Scooter

En scooter är en större variant av elrullstol som styrs med hjälp av ett styre – precis som på en vanlig scooter. Men skillnaden mellan en vanlig scooter, moppe, och en scooter som elrullstol är att den har fyra hjul och kör bara i 10-15 kilometer i timmen.

Det finns även scootrar som du kan använda tillsammans med din manuella rullstol. På scootern finns det en ramp som öppnas baktill. Där kan du sedan rulla in din rullstol – och köra iväg.